fbpx

Zgłoś Kancelarię

W związku ze stale rosnącą ilością zgłoszeń od kancelarii prawniczych i firm, które chcą nawiązać współpracę z Polskim Instytutem Kredytów Frankowych, uprzejmie informujemy, że Instytut nie będzie rozpatrywał zgłoszeń od prawników i kancelarii, które nie spełniają WSZYSTKICH poniżej opisanych wymagań.

Przypominamy, że sprawy „frankowe” wymagają odpowiedniego przygotowania merytorycznego i opanowania strategii i taktyki w procesie, stosownie do taktyki każdego z banków w sądzie.

Wymagania te (które należy spełnić łącznie) to:

– posiadanie zespołu rzeczywiście doświadczonych mecenasów,

doskonale zorganizowana obsługa prawników przez personel pomocniczy i administracyjny,

– prowadzenie spraw „frankowych” w sądach od nie mniej niż 5 lat,

– uzyskanie i udokumentowanie co najmniej 500 prawomocnych, korzystnych dla kredytobiorców wyroków w sprawach z umów „frankowych”, przeciwko co najmniej 5 bankom,

– uzyskanie wyroków zarówno na „odfrankowienie” jak i na stwierdzenie nieważności umów kredytowych,

–  uzyskanie faktycznego wykonania przez banki prawomocnych wyroków we wszystkich sprawach, które zostały prawomocnie zakończone,

– brak konfliktu interesów – wykluczamy współpracę z osobami pracującymi jednocześnie dla sektora finansowego.

Uwaga: informujemy, że Polski Instytut Kredytów Frankowych S.A. wymaga, aby na sali sądowej kredytobiorca był reprezentowany przez Adwokata lub Radcę Prawnego (nie dopuszczamy reprezentacji w procesie przez aplikantów !)

Dane kancelarii