fbpx

Wspierają nas autorytety prawnicze

Wspierają nas autorytety prawnicze

W sprawach, które prowadzimy, wspiera nas wiedza oraz doświadczenie uznanych profesorów nauk prawnych z renomowanych uniwersytetów. Ich pisemne opinie prawne – na najwyższym merytorycznym poziomie – potwierdzają słuszność naszych argumentów i są przez nas załączane do pozwów składanych w Państwa imieniu.

  • Posiadamy opinię prawną znanego cywilisty, która stwierdza, że „odfrankowienie” kredytu jest jedynym prawidłowym skutkiem zamieszczenia w niej niedozwolonych postanowień. 
  • Znamy także opinie prawne innego autorytetu w dziedzinie postanowień niedozwolonych i prawa bankowego, z których wynika słuszność argumentacji naszych prawników. 
  • W jednej z prawomocnie zakończonych spraw wyrok Sądu, wydany w oparciu o pozew współpracującej z nami Kancelarii i zgodnie z nim, został oceniony przez jednego z profesorów jako wzorcowy z punktu widzenia metodologii rozpoznawania tego typu spraw.