fbpx

Jedziemy do Luxsemburga czekamy na wyrok TSUE ws. Frankowiczów

3 października 2019 r. o godzinie 9.30 w sprawie C-260/18 zostanie ogłoszony wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , dotyczący udzielonego w Polsce kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF), czyli takiego, którego kwota została wyrażona w umowie w PLN. W opinii wielu prawników wykładnia prawa, której dokona Trybunał w wyroku, będzie się również odnosiła do kredytów denominowanych, czyli wyrażonych bezpośrednio w walucie CHF, ponieważ Trybunał odnie się się generalnie do kwestii naprawienia wadliwych umów przez sądy (spodziewamy się, że Trybunał nie zezwoli na takie naprawianie). Wyrok przesądzi o sposobie stosowania przepisów UE o ochronie konsumentów i będzie wiązać wszystkie polskie sądy.

Warto przypomnieć, że w tej sprawie została już wydana opinia Rzecznika Generalnego TSUE, która stwierdziła, że klauzula uznana za nieuczciwą powinna być wyeliminowana z umowy, a sąd krajowy nie ma prawa jej zastąpić inną. Kredytobiorca w postępowaniu sądowym powinien zdecydować o tym, co leży w jego interesie na moment orzekania: czy eliminacja nieuczciwej klauzuli przy pozostawieniu pozostałych warunków umowy czy całkowite unieważnienie umowy. 

Opinia Rzecznika nie jest dla sędziów Trybunału wiążąca, ale z reguły Trybunał podziela jego stanowisko.