fbpx

Wyrok Sądu Najwyższego o nieuczciwości klauzul indeksacyjnych

Wyrok z 9 maja 2019 r. w sprawie I CSK 242/18, Sąd Najwyższy W sentencji sąd podzielił pogląd sądu niższej instancji o nieuczciwości klauzul indeksacyjnych, stwierdzając jednocześnie, że taka klauzula stanowi element określający główne świadczenie, a nie jak to zwykle określano w dotychczasowym orzecznictwie, jedynie dodatkowy umowny mechanizm. Następnie została rozważona kwestia aneksu, który nie może być uznany za akceptację postanowień niedozwolonych. Sąd uznał, że aneks nie może być uznany za tzw. odnowienie zobowiązania.

Pełny tekst:

https://law24.pl/wp-content/uploads/2019/07/I-CSK-242-18-2_wyrok-20190509.pdf