fbpx

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Kredytów Frankowych S.A.. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87 (w skrócie: PIKF).  
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, przez pod adresem email: RODO@PIKF.PL  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej. 
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:
 4. w celu zweryfikowania możliwości wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankowi stosującemu nielegalne postanowienia umowne, co warunkuje możliwość zawarcia umowy o pomoc prawną w sporze z bankiem (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).
 5. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych przez PIKF. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane we wskazanym wyżej celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zdecydują Państwo o zawarciu z nami umowy, to właśnie umowa określi kwestie przetwarzania w naszej dalszej współpracy.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w danym celu.
 1. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z analizą Państwa umowy, czyli przez okres 5 lat. .
 2. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS itp.
 2. podmiotom i osobom współpracującym z PIKF (podmiotom przetwarzającym) np. analitykom ekonomicznym, firmom księgowym, prawnikom.Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych  
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 6. Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne 

 1.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesie pozyskiwania danych potencjalnych klientów oferty nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.