fbpx

Wyrok zasądzający 294.425,07 złotych za wadliwą indeksację

Wyrok zasądzający 294.425,07 złotych za wadliwą indeksację. Ile wyroków jeszcze udźwignie Getin ?

Zła passa medialna Getin Noble Banku S.A. idzie w parze z kolejnym niepowodzeniem sądowym tego banku. W prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie o pełne, wsteczne „odfrankowienie” umowy Sąd Okręgowy w Warszawie (wyrok z listopada 2018 r.) w całości uznał nasze racje w tym zakresie i zasądził od Getin Noble Banku ponad 294.000 złotych. Plus odsetki oraz oczywiście koszty procesu.

Wyrok ten nie jest ani przełomowy ani w jakiś szczególny sposób nadzwyczajny. Przeciwnie, jest to
znakomicie uzasadniony wyrok, w którym sąd badał umowę Getinu zgodnie z wszelkimi zasadami
prawidłowego rozpoznawania tego typu spraw.

Oto kilka najważniejszych wniosków, do których doszedł sąd, w bardzo dobrze napisanym uzasadnieniu tego wyroku:

„Po stronie powódki nigdy nie powstał dług wyrażony w walucie obcej (tu: CHF).”

„Nie jest dopuszczalna waloryzacja świadczeń wynikających z umowy kredytowej według średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski.”

„W takiej sytuacji umowa kredytu pozostaje umową kredytu bez mechanizmu indeksacji, co powoduje, iż de facto mamy do czynienia z kredytem złotowym, który jedynie posiada parametry (marża i oprocentowanie) kredytu walutowego.”

„Jeżeli nawet ekonomicznym skutkiem wyroku będzie uzyskanie przez powódkę kredytu na warunkach korzystniejszych od występujących na rynku, to skutek ten będzie spowodowany tylko zamieszczeniem w umowie przez pozwany bank klauzuli sprzecznej z prawem. Sąd nie może zignorować tej sprzeczności, kierując się jedynie interesem ekonomicznym banku.”

„W tym stanie rzeczy konieczność obliczenia zobowiązania kredytobiorcy wynikającego z umowy kredytu złotowego według stawek oprocentowania LIBOR należy uznać za naturalne następstwo zachowania kredytodawcy polegającego na wprowadzeniu do kontraktu bezskutecznej klauzuli.”